Die Spitzkirche St. Magdalena
Wikipedia:  Spitzkirche St. Magdalena